Zarządzanie energią polega na identyfikacji obszarów o wysokiej energochłonności i wprowadzeniu w nich działań ukierunkowanych na redukcję zużycia energii, celem zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.
 

KONTAKT

FreeEn Sp. z o.o.

Ul. Stefana Batorego 16/19

65-084 Zielona Góra

T. +48 68 470 49 00
F. +48 68 470 49 02
E. kontakt@freeen.pl

KRS 0000386391
NIP 929 18 38 214
REGON 080524880


Mirosław Tworek
– Prezes Zarządu

e-mail: m.tworek@freeen.pl

Michał Dziudziel – Wiceprezes ds. Rozwoju

e-mial: m.dziudziel@freeen.pl

Andrzej Kondratowicz – Wiceprezes ds. Handlowych

e-mail: a.kondratowicz@freeen.pl
 

Arkadiusz Mazurek – Dyrektor ds. Oprogramowania

e-mail: a.mazurek@freeen.pl

 

MASZ PYTANIE? NAPISZ DO NAS

Audyt efektywności energetycznej – opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.
więcej