Redukcja kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej jest skomplikowana, a w rzeczywistości bez dokładnych danych o strukturze i precyzyjnym rozkładzie zużycia w czasie jest w zasadzie niemożliwa.
 

AKTUALNOŚCI

FreeEn reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach ws. zapłaty kary umownej za nieodebranie kontraktowych ilości paliwa gazowego.

Spółka PGNiG Obrót Detaliczny upomniała swoich dotychczasowych Klientów za brak odebrania zadeklarowanego w umowach wolumenu gazu. W konsekwencji PGNiG Obrót Detaliczny masowo wszczęła postępowania ws. zapłaty kary umownej za niewykonanie zobowiązania do odbioru Kontraltowych Ilości Obowiązkowych paliwa gazowego – wynikającego z zawartych umów. Umowy PGNiG Obrót Detaliczny jasno określały, że w ramach zawartych kontraktów Odbiorcy muszą odebrać przynajmniej 80% zadeklarowanej ilości paliwa gazowego.

Przypominamy, że firma FreeEn posiada system informatyczny, który poza kontrolą i monitoringiem zużycia paliwa gazowego potrafi również prognozować jego zużycie.   


 
 
powrót do listy    do góry
 

Pliki do pobrania

 

MASZ PYTANIE? NAPISZ DO NAS

Audyt efektywności energetycznej – opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.
więcej