Redukcja kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej jest skomplikowana, a w rzeczywistości bez dokładnych danych o strukturze i precyzyjnym rozkładzie zużycia w czasie jest w zasadzie niemożliwa.
 

AKTUALNOŚCI

Płatna Usługa Redukcja Mocy – DSR (Demand Side Response).

W celu utrzymania stabilnego funkcjonowania Krajowego Systemu Energetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne  (PSE) zwróciły się do Odbiorców. Każdy Odbiorca energii, który zdecyduje się na współpracę będzie otrzymywał wynagrodzenie za gotowość redukcyjną każdego kW mocy oraz wynagrodzenie za rzeczywistą redukcję mocy na polecenie PSE S.A. w określonym przedziale godzinowym.  Odbiorca zobligowany jest do wysyłania codziennych szczegółowych sprawozdań odnośnie swojego poboru mocy na dzień następny. Wszyscy Klienci firmy FreeEn wykorzystują w tym celu narzędzie informatyczne w postaci systemu FReeEN (funkcja prognozowania mocy).  

 
 
powrót do listy    do góry
 

Pliki do pobrania

 

MASZ PYTANIE? NAPISZ DO NAS

Audyt efektywności energetycznej – opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.
więcej