Redukcja kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej jest skomplikowana, a w rzeczywistości bez dokładnych danych o strukturze i precyzyjnym rozkładzie zużycia w czasie jest w zasadzie niemożliwa.
 

AKTUALNOŚCI

„Audyty energetyczne – kolejny (drogi) obowiązek”

20 maja 2016 roku zaczęła obowiązywać nowa ustawa o efektywności energetycznej, zgodnie z którą audyt energetyczny musi wykonać każde duże przedsiębiorstwo. Dużym przedsiębiorstwem jest firma, która przekroczyła którykolwiek z poniższych wskaźników:

- 250 lub więcej osób zatrudnionych,

- 43 mln. € lub więcej sumy bilansowej dla roku obrotowego 2015,

- 50 mln. € lub więcej rocznego obrotu dla roku obrotowego 2015.

Z obowiązku wykonywania audytów energetycznych przedsiębiorstwa raz na 4 lata zwolnione będą tylko przedsiębiorstwa posiadające wdrożony i certyfikowany system zarządzania energią określony we właściwych normach (norma ISO 50001) lub system zarzadzania środowiskowego zgodny z wymaganiami EMAS, jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Każde duże przedsiębiorstwo musi wykonać audyt do 31 października 2017.

Jeżeli terminy nie zostaną dotrzymane, przedsiębiorstwu grozi kara do 5% rocznego obrotu.

FreeEn Sp. z o.o. zaprasza do współpracy wszyskich przedsiębiorców zainteresowanych przeprowadzeniem u siebie audytów.  


 
 
powrót do listy    do góry
 

Pliki do pobrania

 

MASZ PYTANIE? NAPISZ DO NAS

Audyt efektywności energetycznej – opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.
więcej