Redukcja kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej jest skomplikowana, a w rzeczywistości bez dokładnych danych o strukturze i precyzyjnym rozkładzie zużycia w czasie jest w zasadzie niemożliwa.
 

AKTUALNOŚCI

„Co się odwlecze to …”

Tym razem to stare polskie porzekadło nie jest zapowiedzią dobrego wydarzenia. Sprawa jest poważna.  Kary finansowe jednak się posypią.

W drugiej połowie czerwca bieżącego roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki rozpoczął rozsyłanie do Odbiorców energii,  co do których występuje uzasadnione podejrzenie naruszenia przepisów dotyczących obowiązku stosowania się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego. Rzecz dotyczy zeszłorocznego tzw. Blackoutu energetycznego  czyli obowiązującego pomiędzy 10 a 31 sierpnia 2015 obniżenia poziomu mocy i ogłoszenia 19 oraz 20 stopnia zasilania.

Dla przypomnienia, zgodnie z prawem energetycznym, w sytuacji występowania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej  Odbiorca ma obowiązek obniżyć pobór mocy do wskazanej przepisami wartości. Podmiot , który nie zastosuje się do ograniczeń podlega karze pieniężnej,  która wynosi do 15% rocznego obrotu firmy!!!

Informacje o poziomie zużycia i przekroczeń przekazują Prezesowi URE lokalni Operatorzy Systemu Dystrybucyjnej (OSD).

Przykre konsekwencje wyciągnięte zostaną wobec kilkudziesięciu tysięcy podmiotów a kary łączne mogą sięgnąć kilkuset milionów złotych. Co gorsza przewiduje się, że w roku bieżącym i kolejnych latach ograniczenia będą również występować.

A wracając do przysłów. Inne przysłowie może dla odmiany okazać się nieprawdziwym bo Polak nie będzie mądrym po szkodzie. Mimo wielu informacji o sytuacji na rynku energii w naszym kraju, o zagrożeniach i konsekwencjach dla podmiotów gospodarczych wreszcie o propozycjach zabezpieczenia się przed nimi i uniknięcia bolesnych konsekwencji  firmy nie wyciągają żadnych wniosków. Tak po „naszemu” liczymy , że się uda.

Nie uda się!


 
 
powrót do listy    do góry
 

Pliki do pobrania

 

MASZ PYTANIE? NAPISZ DO NAS

Audyt efektywności energetycznej – opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.
więcej