Redukcja kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej jest skomplikowana, a w rzeczywistości bez dokładnych danych o strukturze i precyzyjnym rozkładzie zużycia w czasie jest w zasadzie niemożliwa.
 

AKTUALNOŚCI

Ustawa o efektywności energetycznej podpisana przez Prezydenta RP.

Ustawa o efektywności energetycznej podpisana przez Prezydenta RP.

Na przełomie marca i kwietnia 2011 roku Parlament uchwalił, a 30 kwietnia 2011 Prezydent RP podpisał (Dz. U. z 2011, Nr 94 poz. 551) - ustawę o efektywności energetycznej będącą wdrożeniem Dyrektywy WE z 2006 r. (2006/32/WE) w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Ustawa wejdzie w życie we wrześniu 2011r. i ma zagwarantować zrealizowanie przez Polskę celu oszczędności energii, tj. obniżenie do 2016 r. co najmniej o 9% średniorocznego krajowego zużycia energii. Ustawa ta jest konsekwencją dyrektywy Unii Europejskiej nakładającej na Państwa członkowskie obowiązku realizowania polityki klimatyczno-energetycznej tzw. „pakiet 3x20”.

Ustawa ma na celu poprawę efektywności energetycznej oraz promowanie nowoczesnych technologii, które zmniejszają zużycie energii, a tym samym redukują szkodliwy wpływ sektora energetycznego na środowisko.  Ustawa wprowadza system tzw. „Białych certyfikatów”, które będą wydawane za oszczędzanie energii.

FreeEn Sp. z o.o. na konferencji „Białe certyfikaty jako zachęta do efektywności energetycznej”, która odbyła się 21 lipca 2011 r. w Katowicach prowadzonej przez Dyrektora Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych (Urząd Regulacji Energetyki).

Rozwinięcie -> Konferencja „Białe certyfikaty jako zachęta do efektywności energetycznej” poświęcona była m.in. polityce energetycznej do 2030 r. w zakresie dotyczącym efektywności energetycznej, zadaniom jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, ustawie o efektywności energetycznej – białe certyfikaty (warunki ich uzyskania, zakres obowiązku i podmioty zobowiązane), rodzaje kwalifikowanych przedsięwzięć „energooszczędnych”, zasady wyboru przedsięwzięć „energooszczędnych” – przetarg efektywnościowy (zakres podmiotowy i przedmiotowy), zasady wyboru przedsięwzięć „energooszczędnych” itp.  

FreeEn Sp. z o.o. zaproszony przez Burmistrza Międzyrzecza – Tadeusza Dubickiego - na konferencję gospodarczą międzyrzeckich przedsiębiorców.

Rozwinięcie -> W Międzyrzeckim Ośrodku Kultury odbyła się konferencja gospodarcza dla międzyrzeckich przedsiębiorców i osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Międzyrzecz. Michał Dziudziel Wiceprezes ds. rozwoju został zaproszony na konferencję przez Burmistrza Międzyrzecza Tadeusza Dubickiego. W swoim wystąpieniu mówił o tym jak oszczędzać w firmach zużycie energii.

Całość sprawozdania z konferencji na stronie Gminy Międzyrzecz:

http://www.miedzyrzecz.pl/content.php?sid=eb26208e42282377592b6d44318e4be1&tr=cl&cms_id=1187&p=&lang=pl


 
 
powrót do listy    do góry
 

Pliki do pobrania

 

MASZ PYTANIE? NAPISZ DO NAS

Audyt efektywności energetycznej – opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.
więcej