Redukcja kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej jest skomplikowana, a w rzeczywistości bez dokładnych danych o strukturze i precyzyjnym rozkładzie zużycia w czasie jest w zasadzie niemożliwa.
 

AKTUALNOŚCI

System FReeEN będzie kontrolował jakość energii w Gedia Poland Sp. z o.o.

Gedia Poland Sp. z o.o., która jest częścią międzynarodowej korporacji GEDIA Group, zaopatrującą takie koncerny jak: BMW, Audi, VW, Skoda, Porsche, Opel, Suzuki, Ford, Volvo, Jaguar, Porsche, Karmann –zleciła firmie FreeEn opracowanie projektu instalacji 2 szt. analizatorów parametrów sieci (zgodnie z wymaganiami Enea Operator Sp. z o.o.).
Wiele zakładów produkcyjnych boryka się nieustannie z problemem słabej jakości en. elektrycznej (niekontrolowane przestoje maszyn, rozkalibrowanie systemów kontrolujących procesy produkcyjne, straty materiałów, przepalające się sterowniki itp.). Wizualizacja i analiza danych z analizatorów sieci w systemie FReeEN ma wskazać przyczynę oraz miejsce pojawiania się niskiej jakości energii powodującej awarie i przestoje maszyn.      


 
 
powrót do listy    do góry
 

Pliki do pobrania

 

MASZ PYTANIE? NAPISZ DO NAS

Audyt efektywności energetycznej – opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.
więcej