Redukcja kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej jest skomplikowana, a w rzeczywistości bez dokładnych danych o strukturze i precyzyjnym rozkładzie zużycia w czasie jest w zasadzie niemożliwa.
 

AKTUALNOŚCI

Ruszyła wspólna inicjatywa FreeEn i powiatów lubuskich.

12 września w siedzibie spółki FreeEn w Zielonej Górze odbędzie się spotkanie z przedstawicielami już współpracujących z FreeEn powiatów lubuskich w sprawie inicjatywy pod nazwą: „Efektywne Zarządzanie Mediami przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2013-2015”.
Głównym założeniem tego projektu jest budowa inteligentnego systemu pomiarowo – rozliczeniowego mediów, dzięki któremu zarządy podległych powiatom jednostek będą miały kontrolę nad zużyciem energii, wody oraz gazu co przyczyni się w konsekwencji do uzyskiwania znacznych oszczędności w tym obszarze w sposób ciągły.
Godnym uwagi jest również fakt, że ten projekt to pierwsza tego typu inicjatywa w naszym kraju oraz, że w pełni współgra z określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551) zadaniami jakie zostały nałożone na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, tj. z treścią art. 10 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 w/w ustawy.
 
Zapraszamy gorąco na spotkanie.
Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 31-08-2012.
Osobą do kontaktów w przedmiotowej sprawie jest Pan wiceprezes Zarządu Andrzej Kondratowicz tel.: 668 036 403; a.kondratowicz@freeen.pl

 
 
powrót do listy    do góry
 

Pliki do pobrania

 

MASZ PYTANIE? NAPISZ DO NAS

Audyt efektywności energetycznej – opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.
więcej