Redukcja kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej jest skomplikowana, a w rzeczywistości bez dokładnych danych o strukturze i precyzyjnym rozkładzie zużycia w czasie jest w zasadzie niemożliwa.
 

AKTUALNOŚCI

Nowa funkcja w systemie FReeEN zdała egzamin i już przynosi wymierne korzyści naszym Klientom.

Od 1 sierpnia firma udostępniła swoim klientom nową funkcję PMC (Prognoza Mocy Czynnej). Już po pierwszej minucie poboru mocy przez Odbiorcę, system FReeEN przewiduje maksymalny pobór mocy na koniec każdego cyklu 15 minutowego. Prognozy są trafne w 100%. Każdy użytkownik systemu FReeEN ma do dyspozycji specjalną „oś trendu”, która informuje go o poziomie maksymalnej mocy pobranej na koniec każdego cyklu 15 minutowego – zanim on nastąpi! W sytuacji nagłego zwiększenia zapotrzebowania na moc nasi klienci zostaną poinformowani zdalnie o możliwości wystąpienia przekroczenia mocy zamówionej. System FReeEN daje więc czas, dokładnie 14 minut, na podjęcie działań eliminujących zagrożenia, w konsekwencji czego Klient nie płaci kar za przekroczenia mocy umownej.

 
 
powrót do listy    do góry
 

Pliki do pobrania

 

MASZ PYTANIE? NAPISZ DO NAS

Audyt efektywności energetycznej – opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.
więcej