Redukcja kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej jest skomplikowana, a w rzeczywistości bez dokładnych danych o strukturze i precyzyjnym rozkładzie zużycia w czasie jest w zasadzie niemożliwa.
 

AKTUALNOŚCI

Powiat Zielonogórski zleca firmie FreeEn Sp. z o.o. przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na zakup i dystrybucję energii elektrycznej na rok 2012 i 2013 oraz przeprowadzenie audytu energetycznego dla wybranych jednostek.

FreeEn Sp. z o.o. zajmie się przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargu na zakup i dystrybucję en. elektrycznej w 43 jednostkach Powiatu Zielonogórskiego. Ponadto w ramach umowy, w wybranych obiektach, przeprowadzony zostanie audyt energetyczny.  

 
 
powrót do listy    do góry
 

Pliki do pobrania

 

MASZ PYTANIE? NAPISZ DO NAS

Audyt efektywności energetycznej – opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.
więcej