Redukcja kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej jest skomplikowana, a w rzeczywistości bez dokładnych danych o strukturze i precyzyjnym rozkładzie zużycia w czasie jest w zasadzie niemożliwa.
 

AKTUALNOŚCI

Polsko – Niemiecka współpraca z Oczyszczalnią Ścieków GUBIN – GUBEN Sp. z o.o.

09.08.2018, 13:12  /  Aktualności

Polsko – Niemiecka Oczyszczalnia Ścieków GUBIN – GUBEN potrzebowała kontroli i nadzoru energii elektrycznej oraz gazu.

Milo nam poinformować, że w POŚ Gubin – Guben pomyślnie wdrożony został system informatyczny FReeEN.  

 

więcej

Idealna współpraca w upalne dni ! NORDIS Sp. z o.o. – producent i dystrybutor żywności mrożonej chce mieć opomiarowane wszystkie media.

09.08.2018, 13:04  /  Aktualności

Producent i dystrybutor żywności mrożonej od 1968 r. firma NORDIS zdecydowała się na współpracę z firmą FreeEn polegająca na wdrożeniu systemu informatycznego FReeEN do kontroli wszystkich kluczowych mediów niezbędnych do produkcji żywności.

 

więcej

FreeEn reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach ws. zapłaty kary umownej za nieodebranie kontraktowych ilości paliwa gazowego.

09.08.2018, 12:57  /  Aktualności

Spółka PGNiG Obrót Detaliczny upomniała swoich dotychczasowych Klientów za brak odebrania zadeklarowanego w umowach wolumenu gazu. W konsekwencji PGNiG Obrót Detaliczny masowo wszczęła postępowania ws. zapłaty kary umownej za niewykonanie zobowiązania do odbioru Kontraltowych Ilości Obowiązkowych paliwa gazowego – wynikającego z zawartych umów. Umowy PGNiG Obrót Detaliczny jasno określały, że w ramach zawartych kontraktów Odbiorcy muszą odebrać przynajmniej 80% zadeklarowanej ilości paliwa gazowego.

Przypominamy, że firma FreeEn posiada system informatyczny, który poza kontrolą i monitoringiem zużycia paliwa gazowego potrafi również prognozować jego zużycie.   

 

więcej

FreeEn wspiera Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

17.07.2018, 12:37  /  Aktualności
FreeEn będzie monitorować energię elektryczną w Głogowskim Szpitalu Powiatowym. Dzięki wdrożeniu, szpital zyska wiele oszczędności związanych z oszczędnością energii. System informatyczny FReeEN zostanie wdrożony na głównym przyłączu energii elektrycznej. 

więcej

FreeEn będzie zarządzał energią i gazem w WOKAR Sp. z o.o.

15.11.2017, 10:40  /  Aktualności
Firma WOKAR, wieloletni producent opakowań z tektur falistych oraz stelaży meblowych do mebli tapicerowanych podjął współpracę z FreeEn. System informatyczny FReeEN zostanie wdrożony na głównych przyłączach energii elektrycznej oraz gazu. 

więcej

Płatna Usługa Redukcja Mocy – DSR (Demand Side Response).

02.11.2017, 15:42  /  Aktualności
W celu utrzymania stabilnego funkcjonowania Krajowego Systemu Energetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne  (PSE) zwróciły się do Odbiorców. Każdy Odbiorca energii, który zdecyduje się na współpracę będzie otrzymywał wynagrodzenie za gotowość redukcyjną każdego kW mocy oraz wynagrodzenie za rzeczywistą redukcję mocy na polecenie PSE S.A. w określonym przedziale godzinowym.  Odbiorca zobligowany jest do wysyłania codziennych szczegółowych sprawozdań odnośnie swojego poboru mocy na dzień następny. Wszyscy Klienci firmy FreeEn wykorzystują w tym celu narzędzie informatyczne w postaci systemu FReeEN (funkcja prognozowania mocy).  
 

więcej

Audyt energetyczny dla STOCK POLSKA Sp. z o.o. wykonany.

13.10.2017, 14:28  /  Aktualności
FreeEn wykonał kolejny audyt energetyczny dla STOCK POLSKA Sp. z o.o. która jest wiodąca firmą z branży alkoholowej w Europie Centralnej i Wschodniej.  

więcej

OVOPOL Sp. z o.o. będzie współpracować z FreeEn.

09.10.2017, 12:16  /  Aktualności
OVOPOL Sp. z o. o. której historia sięga od roku 1951 i nieprzerwanie funkcjonuje aż do dziś zdecydowała się na współpracę z FreeEn. System informatyczny FReeEN zostanie wdrożony w zakresie głównych przyłączy: energii elektrycznej, gazu oraz wody. Takie rozwiązanie pozwoli zakładowi dokładnie kontrolować wszystkie cenne media oraz zapobiegać w przyszłości wszelkim przekroczeniom podczas wprowadzanych stopni zasilania. Firma FreeEn reprezentuje również OVOPOL Sp. z o.o. w prowadzonym obecnie postępowaniu administracyjnym przez Urząd Regulacji Energetyki w sprawie wymierzenia OVOPOL kary pieniężnej z tytułu naruszenia przez przedsiębiorcę obowiązku stosowania się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze en. elektrycznej.
 

więcej

Są już kolejne sukcesy w Urzędzie Regulacji Energetyki !

25.07.2017, 11:46  /  Aktualności
Dzięki współpracy i roli firmy FreeEn jako przedstawiciela w postępowaniach Urzędu Regulacji Energetyki (URE) przeciwko Odbiorcom, którzy nie dostosowali się do wprowadzonych (w sierpniu 2015 roku) ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej – część z nich otrzymała już oficjalne powiadomienia o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego. Tym samym firma WKG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie musi się martwić karą pieniężną.  

więcej

Audytów Energetycznych ciąg dalszy ...

18.04.2017, 10:51  /  Aktualności
FreeEn wykona kolejny audyt energetyczny dla przedsiębiorstwa EBCC - European Brakes and Chassis Components z branży automotive, której historia sięga lat 60-tych. Urząd Regulacji Energetyki czeka na dokumentację do września 2017. 

więcej

Pierwsze audyty energetyczne już zrobiliśmy

07.04.2017, 13:43  /  Aktualności
FreeEn jako niezależny podmiot, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe i ekspert w dziedzinie energetyki, wykonał audyt energetyczny dla dwóch zakładów produkcyjnych firmy NOVOL sp. z o. o. Czasu na złożenie oświadczenia do Urzędu Regulacji Energetyki o wykonaniu obowiązkowego audytu energetycznego już niestety coraz mniej. Przypominamy, że każdemu "Dużemu Przedsiębiorcy" za niedotrzymanie terminu jego złożenia grozi kara do 5% rocznego obrotu. 

więcej

Rekordowe zapotrzebowanie na moc / ryzyko wprowadzenia ograniczeń (FreeEn pomaga)

16.01.2017, 13:24  /  Aktualności

W ostatnich dniach w Polsce padły rekordowe wartości zapotrzebowania na moc. Jak podaje Centrum Informacji o Rynku Energii  9 stycznia zapotrzebowanie na moc wyniosło 26 231MW. Jest to rekordowa wartość w historii Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Takie sytuacje mogą doprowadzić do wprowadzenia ograniczeń w poborze energii. Niedostosowanie przez przedsiębiorców do narzuconych ograniczeń wiążą się z dotkliwymi karami, które mogą wynosić nawet 15% rocznego obrotu firmy.

FreeEn posiada odpowiednie kompetencje oraz narzędzie informatyczne w celu zabezpieczenia firm przed potencjalnymi karami związanymi z przekroczeniem ograniczonego poboru mocy. Dzięki nowej funkcjonalności systemu FReeEN można łatwo kontrolować i dostosowywać się do narzuconych stopni zasilania, które niestety mogą zostać wkrótce wprowadzone.

 

więcej

„FreeEn wspiera MOLEX Sp. z o.o.”

24.11.2016, 12:32  /  Aktualności
Fabryka podzespołów elektronicznych, przedsiębiorstwo Molex Sp. z o.o., będzie korzystała z usług doradczych firmy FreeEn - analitycy zajmować się będą m.in. analizą danych związanych ze zużyciem energii elektrycznej w zakładzie oraz wsparciem przed Prezesem URE we wszczętym postępowaniu odnośnie zeszłorocznych ograniczeń w dostawie energii elektrycznej.   

więcej

„Audyty energetyczne – kolejny (drogi) obowiązek”

23.11.2016, 11:52  /  Aktualności

20 maja 2016 roku zaczęła obowiązywać nowa ustawa o efektywności energetycznej, zgodnie z którą audyt energetyczny musi wykonać każde duże przedsiębiorstwo. Dużym przedsiębiorstwem jest firma, która przekroczyła którykolwiek z poniższych wskaźników:

- 250 lub więcej osób zatrudnionych,

- 43 mln. € lub więcej sumy bilansowej dla roku obrotowego 2015,

- 50 mln. € lub więcej rocznego obrotu dla roku obrotowego 2015.

Z obowiązku wykonywania audytów energetycznych przedsiębiorstwa raz na 4 lata zwolnione będą tylko przedsiębiorstwa posiadające wdrożony i certyfikowany system zarządzania energią określony we właściwych normach (norma ISO 50001) lub system zarzadzania środowiskowego zgodny z wymaganiami EMAS, jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Każde duże przedsiębiorstwo musi wykonać audyt do 31 października 2017.

Jeżeli terminy nie zostaną dotrzymane, przedsiębiorstwu grozi kara do 5% rocznego obrotu.  

więcej

URE puka do przedsiębiorców. Jak się bronić przed nałożeniem kary i jak się odwołać?

03.08.2016, 10:24  /  Aktualności
 

więcej

„Wielkopolska Wytwórnia Żywności PROFI - będzie smacznie i pożywnie …”

20.07.2016, 14:33  /  Aktualności
Firma PROFI wykorzysująca ponad dwudziestoletnie doświadczenie w produkcji smacznej żywności zawarła umowę z FreeEn. Współpraca dotyczy oczywiście wykorzystania funkcjonalności systemu informatycznego FReeEN do kontroli i monitoringu zużycia en. elektrycznej w zakładzie. 
 

więcej

„To będzie słodka współpraca …”

20.07.2016, 14:27  /  Aktualności
Cukiernia SOWA, sieć cukierni w całej Polsce (150 punktów w Polsce), działająca od 1946 roku powierzyła zarządzanie gospodarką energetyczną, wodną i gazową firmie FreeEn. Kontrola wszystkich przyłączy energetycznych, gazowych i wodociągowych odbywała się będzie za pośrednictwem specjalnie przeznaczonego do tego systemu informatycznego FReeEN.    
 

więcej

„Prezes URE wszczyna postępowania / FreeEn broni Klientów”

14.07.2016, 12:41  /  Aktualności
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki masowo rozpoczął postępowania przeciwko wszystkim Odbiorcom energii, którzy nie dostosowali się do zeszłorocznych ograniczeń w dostarczaniu en. elektrycznej. W gronie tych Odbiorców znajdują się Klienci FreeEn’u, który zajmuje się obsługą wszystkich wszczętych postępowań tak aby zminimalizować wysokość kar bądź nakłonić Prezesa URE do odstąpienia od jej wymierzenia.    

więcej

„Co się odwlecze to …”

30.06.2016, 15:14  /  Aktualności

Tym razem to stare polskie porzekadło nie jest zapowiedzią dobrego wydarzenia. Sprawa jest poważna.  Kary finansowe jednak się posypią.

W drugiej połowie czerwca bieżącego roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki rozpoczął rozsyłanie do Odbiorców energii,  co do których występuje uzasadnione podejrzenie naruszenia przepisów dotyczących obowiązku stosowania się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego. Rzecz dotyczy zeszłorocznego tzw. Blackoutu energetycznego  czyli obowiązującego pomiędzy 10 a 31 sierpnia 2015 obniżenia poziomu mocy i ogłoszenia 19 oraz 20 stopnia zasilania.

Dla przypomnienia, zgodnie z prawem energetycznym, w sytuacji występowania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej  Odbiorca ma obowiązek obniżyć pobór mocy do wskazanej przepisami wartości. Podmiot , który nie zastosuje się do ograniczeń podlega karze pieniężnej,  która wynosi do 15% rocznego obrotu firmy!!!

Informacje o poziomie zużycia i przekroczeń przekazują Prezesowi URE lokalni Operatorzy Systemu Dystrybucyjnej (OSD).

Przykre konsekwencje wyciągnięte zostaną wobec kilkudziesięciu tysięcy podmiotów a kary łączne mogą sięgnąć kilkuset milionów złotych. Co gorsza przewiduje się, że w roku bieżącym i kolejnych latach ograniczenia będą również występować.

A wracając do przysłów. Inne przysłowie może dla odmiany okazać się nieprawdziwym bo Polak nie będzie mądrym po szkodzie. Mimo wielu informacji o sytuacji na rynku energii w naszym kraju, o zagrożeniach i konsekwencjach dla podmiotów gospodarczych wreszcie o propozycjach zabezpieczenia się przed nimi i uniknięcia bolesnych konsekwencji  firmy nie wyciągają żadnych wniosków. Tak po „naszemu” liczymy , że się uda.

Nie uda się!

 

więcej

Pomiar i alokacja kosztów energii oraz gazu w NOVITA S.A.

17.05.2016, 13:26  /  Aktualności

Zużycie energii elektrycznej oraz gazu w NOVITA S.A. (producent włóknin) stało się na tyle znaczące, że Zarząd podjął decyzję o wdrożeniu systemu informatycznego FReeEN. Celem wdrożenia, poza kontrolą i monitoringiem, jest identyfikacja kluczowych miejsc na produkcji pod kątem zużycia, a następnie analiza kosztów poszczególnych mediów w produkcji poszczególnych produktów.    

 

więcej

Największy producent etykiet i taśm samoprzylepnych w Polsce firma Natalii Sp. z o.o. będzie kontrolować media w systemie FReeEN.

05.05.2016, 16:30  /  Aktualności
Natalii Sp. z o.o., jako jedna z pierwszych firm w Polsce i Europie Wschodniej zaczynających od produkcji etykiet IML, zawarła umowę współpracy z FreeEn w zakresie zarządzania energią elektryczną oraz gazem. System informatyczny FReeEN zostanie wdrożony na głównych przyłączach energii elektrycznej oraz gazu, jak również w newralgicznych miejscach na produkcji.     

więcej

Do grona „SmarCity” dołącza Gmina Lubsko

05.05.2016, 16:09  /  Aktualności
Grono miast świadomie zarządzających zużyciem energii elektrycznej zostanie powiększone o Gminę Lubsko. System informatyczny FReeEn zostanie wdrożony w jedenastu kluczowych jednostkach gminy. Analitycy z firmy FreeEn zajmą się przygotowaniem przetargu na zakup energii elektrycznej na kolejne lata.    

więcej

Fermy Drobiu Tadeusz Jokiel – kontroling energii w systemie FReeEN.

05.05.2016, 16:02  /  Aktualności
Specjalistyczne przedsiębiorstwa o wysokiej pozycji w sektorze firm drobiarskich powierzy zarządzanie gospodarką energetyczną firmie FreeEn. W każdej ze spółek zostanie wdrożony system informatyczny FreeEn kontrolujący i monitorujący zużycie en. elektrycznej.    

więcej

Gmina Otyń – kolejne miasto „SmartCity”

13.08.2015, 14:39  /  Aktualności
Dzięki wdrożeniu systemu informatycznego FReeEN Gmina Otyń wejdzie do grona miast typu „SmartCity”, czyli jednostki świadomie zarządzającej zużyciem energii elektrycznej.  

więcej

System informatyczny FReeEN kontroluje produkcję rur osłonowych do kabli energetycznych (MTB Trzebińscy Sp. J.)

13.08.2015, 14:38  /  Aktualności
FreeEn Sp. z o.o. wdroży swoje rozwiązania informatyczne u producenta rur osłonowych dla teletechnicznej kanalizacji kablowej oraz rur osłonowych do kabli energetycznych.  

więcej

FreeEn w BHJ Polska Sp. z o.o.

13.08.2015, 14:38  /  Aktualności
Analitycy FreeEn zajmą się zarządzeniem energii elektrycznej w największym w Polsce producencie karmy dla zwierząt BHJ Polska Sp. z o.o.  

więcej

Czarny scenariusz z powieści Marca Elsberga zaczyna się spełniać a system informatyczny FREEEN ratuje z opresji.

10.08.2015, 16:00  /  Aktualności
Blackout to koszmar energetyków. Chodzi o przerwy w dostawach prądu, które w pierwszej kolejności bardzo odczuje przemysł, bo dostawy dla gospodarstw domowych są priorytetowe. Dziś go mamy stąd informacje w mediach o pamiętanych z lat 70-80 tzw. stopniach zasilania i apele od rządu, służb i urzędów „energetycznych” o konieczność kontroli poziomu mocy zamówionej. No dobrze, kontrolujmy moc zamówioną ale jak? Skąd fabryka wie ile mocy zużywa w danym momencie? Co wyłączyć by fabryka funkcjonowała, w prawdzie w ograniczonym stopniu ale jednak? Nasi klienci, którzy zaimplementowali system informatyczny FREEEN z funkcjonalnością PMC (Prognoza Mocy Czynnej) mogą spać spokojnie. W dowolnej chwili kontrolują zużycie energii i poziom mocy, mogą wyłączać odbiorniki energii aby dostosować moc do wymogów tzw. stopni zasilania w konsekwencji pracować bez obawy o ewentualne kary za przekroczenie mocy. A jest się czego obawiać! Przekroczenie progu mocy w sytuacji Blackout’u oznacza gigantyczne kary, które mogą sięgać uwaga : nawet 15% przychodów firmy!!! Mówiąc krótko, zamówiony poziom mocy przestaje obowiązywać bo wprowadzony stopień zasilania obniży go nawet kilkukrotnie (co oznacza, że masz mocy tylko na „zaparzenie kawy”). Chcielibyśmy być optymistami i napisać , że to jednorazowa sytuacja ale biorąc pod uwagę, że ponad 55% infrastruktury energetycznej w Polsce jest co najmniej trzydziestoletnia, że brakuje nowoczesnych źródeł energii, a istniejące węglowe elektrownie są nieekonomiczne, nieefektywne i jest ich za mało – ale sierpniowy Blackout może się stać się zjawiskiem powtarzalnym.
 

więcej

FreeEn partnerem plebiscytu Nasze Dobre Lubuskie 2014.

21.01.2015, 14:03  /  Aktualności
17 grudnia 2014 odbyła się gala kończąca plebiscyt, której partnerem była firma FreeEn. 

więcej

FreeEn wspiera Caritas Diecezji Zielonogórsko Gorzowskiej.

21.01.2015, 14:01  /  Aktualności

Właściciele FreeEn przekazali na aukcję organizowaną przez Caritas piłkę do koszykówki podpisaną przez wszystkich koszykarzy drużyny Stelmet Zielona Góra.

 

więcej

Funkcja „prognozowania” i „grafikowania” nowe funkcjonalności w systemie informatycznym FReeEN

19.12.2014, 12:09  /  Aktualności
Już od 1 stycznia 2015 r. dla wszystkich naszych Klientów dostępne będą dwie nowe funkcjonalności: „prognozowanie” i „grafikowanie” zakontraktowane energii. Specjalna oś trendu informować będzie użytkowników systemu ile energii zostanie zużytej na koniec kontraktu (już po pierwszym dniu jego rozpoczęcia) oraz, na jakim etapie kontaktu energii się znajdujemy (czy zostanie zużyte więcej energii niż jest to zakontraktowane, czy może jest jeszcze duży zapas w stosunku do ilości energii w kontrakcie i pozostałego czasu do końca kontraktu).   

więcej

Kontrola produkcji w Przedsiębiorstwie Produkcyjno – Handlowym CID-ROL

19.12.2014, 12:09  /  Aktualności
Bezpieczeństwo i optymalizacja produkcji w kontekście energii elektrycznej to obszary, które będą zarządzane w firmie CID-ROL (producentem płynów oraz preparatów sanitarnych) przy użyciu systemu FReeEN.  

więcej

Zakup energii elektrycznej dla Miasta Zielona Góra, Gminy Zielona Góra, Gminy Sulechów i Gminy Czerwieńsk na rok 2015 zakończony.

19.12.2014, 12:07  /  Aktualności
Po raz kolejny firma FreeEn odpowiedzialna była za zakup energii elektrycznej dla ponad 1300 Punktów Poboru En. Elektrycznej należących do Urzędu Miasta Zielona Góra, Gminy Zielona Góra, Gminy Sulechów i Gminy Czerwieńsk. Na rok 2015 wybrany została nowy Sprzedawca en. elektrycznej.  

więcej

Firma JANTEX Sp. z o.o. będzie dbać o bezpieczeństwo energetyczne z systemem FReeEN

19.12.2014, 12:06  /  Aktualności
Firma JANTEX Sp. z o.o. czołowy producent grzybów świeżych, suszonych i mrożonych w kraju i na rynkach Państw Unii Europejskiej do dbania o bezpieczeństwo energetyczne wykorzystywać będzie system informatyczny FReeEN.    

więcej

Planowanie i prognozowanie zużycia energii w Royalpack.

07.10.2014, 12:59  /  Aktualności
Producent opakowań, firma Royalpack, będzie korzystał z systemu informatycznego FReeEN do lepszego zarządzania gospodarką energetyczną na produkcji.  

więcej

Kontroling energii w MAGOREX.

07.10.2014, 12:58  /  Aktualności
Dzięki systemowi informatycznemu FReeEN w firmie MAGOREX, która jest producentem wytwarzającym wyroby z aluminium, stali aluminiowej, stali nierdzewnej i stali węglowej  - kontrolowana będzie energia w kontekście jej udziału we wszystkich kosztach działalności firmy.   

więcej

Jesień pełna nagród.

07.10.2014, 12:29  /  Aktualności
Od ważnego wydarzenia rozpoczął się dla FreeEn czwarty kwartał 2014 roku.Firma została laureatem 3 nagrody w organizowanym przez Zachodnią Izbę Przemysłowo Handlową konkursie LUBUSKI LIDER BIZNESU. Dla firmy to ogromna przyjemność i satysfakcja tym bardziej, że już po raz drugi FreeEn została laureatem tego prestiżowego lauru.
Nagrody zostały wręczone podczas uroczystej gali , która odbyła się 15 września w Filharmonii Gorzowskiej.
Na tym nie koniec.  
FreeEn otrzymała również wyróżnienie Ministra Gospodarki w konkursie Lider Informatyki 2014 za innowacyjne zastosowanie technologii teleinformatycznych w gospodarce.
To dla nas ogromny zaszczyt i dowód, że kierunek jaki obraliśmy jest właściwy.
Konkurs, pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, już po raz osiemnasty zorganizował wydawca miesięcznika Computerworld Polska a uroczysta gala odbyła się w Warszawie w teatrze Palladium.
 

więcej

Nowy krok w rozwoju portfolio produktów FREEEN (współpraca z ORANGE)

28.04.2014, 15:50  /  Aktualności
Współpraca branży energetycznej, gazowej i telekomów jest kwestią czasu. To nie droga do oligopolu ale praktyczne działania służące z jednej strony do wzrostu wartości sprzedaży dystrybutorów mediów a z drugiej do ułatwienia życia konsumentom.
 
Żeby jednak ta ścieżka rozwoju mogła zafunkcjonować potrzebne są narzędzia.
 
FREEEN rozpoczął współpracę z liderem rynku telekomunikacyjnego w Polsce firmą ORANGE i udostępnił swoje oprogramowanie w celu realizacji projektu mającego na celu wsparcie procesu zarządzania mediami w ORANGE.
Obie firmy deklarują, że to początek współpracy, której głównym celem jest pozyskanie zasobów pozwalających w pełni wykorzystać możliwości jednoczesnej sprzedaży usług telekomunikacyjnych, energii i gazu.
 

więcej

Grupa AGROCHAMP szuka oszczędności wspólnie z FReeEN.

28.01.2014, 16:13  /  Aktualności
Grupa producentów Agrochamp Sp. z o.o. powierzyła firmie FreeEn zarządzanie gospodarką energii elektrycznej. We wszystkich 15 spółkach zainstalowany zostanie zdalny monitoring energii elektrycznej (system informatyczny FReeEN).            

więcej

Inteligentne zarządzanie gospodarką zużycia gazu też się opłaca.

28.01.2014, 16:11  /  Aktualności
Od 1 stycznia 2014 r. dostępna jest już nowa wersja systemu FReeEN umożliwiająca zdalny monitoring zużycia gazu. Lider branży produkcji komponentów aluminiowych dla przemysłu motoryzacyjnego, firma EBCC, zdecydowała się monitorować i kontrolować przyłącza gazu.
Zużycie gazu, w wielu przypadkach  kilkukrotnie wyższe niż zużycie energii elektrycznej oraz dynamicznie rozwijający się rynek sprzedaży gazu, powoduje że przedsiębiorcy szukają rozwiązań przynoszących oszczędności również w tym obszarze.      
 

więcej

System SMART CITY w Zielonej Górze

25.09.2013, 16:11  /  Aktualności
Inteligentne miasto (Smart City) to idea ukierunkowana na to, by miasta były zarządzane w sposób nowoczesny, oszczędny i efektywny. Zielona Góra to miasto z ogromnym potencjałem i aby go wykorzystać konieczne jest współdziałanie ludzi, infrastruktury i technologii. To zadanie trudne i ambitne ale konieczne w sytuacji gdy miasto chce dbać o poprawę komfortu życia swoich mieszkańców i otaczające ich środowisko naturalne. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że FREEEN został wybrany na partnera w realizacji idei Smart City.
Na mocy zawartej umowy pomiędzy miastem Zielona Góra a FREEEN Sp. z o.o. , FREEEN będzie świadczył przez okres 3 lat usługę konsultingową polegającą na  wsparciu gospodarki energetycznej miasta Zielona Góra z wykorzystaniem systemu informatycznego monitorującego zużycie energii elektrycznej w strategicznych jednostkach miejskich. Dodatkowym zadaniem firmy FREEEN jest realizacja procedury zakupu energii elektrycznej na lata kolejne dla Urzędu Miasta Zielona Góra, Gminy Sulechów, Gminy Świebodzin, Gminy Zielona Góra.
 

więcej

System FReeEN będzie kontrolował jakość energii w Gedia Poland Sp. z o.o.

18.07.2013, 10:33  /  Aktualności
Gedia Poland Sp. z o.o., która jest częścią międzynarodowej korporacji GEDIA Group, zaopatrującą takie koncerny jak: BMW, Audi, VW, Skoda, Porsche, Opel, Suzuki, Ford, Volvo, Jaguar, Porsche, Karmann –zleciła firmie FreeEn opracowanie projektu instalacji 2 szt. analizatorów parametrów sieci (zgodnie z wymaganiami Enea Operator Sp. z o.o.).
Wiele zakładów produkcyjnych boryka się nieustannie z problemem słabej jakości en. elektrycznej (niekontrolowane przestoje maszyn, rozkalibrowanie systemów kontrolujących procesy produkcyjne, straty materiałów, przepalające się sterowniki itp.). Wizualizacja i analiza danych z analizatorów sieci w systemie FReeEN ma wskazać przyczynę oraz miejsce pojawiania się niskiej jakości energii powodującej awarie i przestoje maszyn.      
 

więcej

Gmina Babimost to kolejna jednostka sektora publicznego, która zawarła umowę z FreeEn Sp. z o.o. na przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na zakup i dystrybucję energii elektrycznej na rok 2014.

17.07.2013, 11:11  /  Aktualności
Po raz kolejny FreeEn Sp. z o.o. zajmie się przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargu na zakup i dystrybucję en. elektrycznej - tym razem w 116 jednostkach Gminy Babimost.     

więcej

System FReeEN w grupie BroMargo.

06.05.2013, 13:09  /  Aktualności
Specjalistyczne przedsiębiorstwa o wysokiej pozycji w rejestrze firm drobiarskich będą współpracować z firmą FreeEn w ramach umowy na outsourcing gospodarki energetycznej.
 

więcej

FreeEn Sp. z o.o. reprezentuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze przed przedsiębiorstwami obrotu i dystrybucji en. elektrycznej.

06.05.2013, 13:08  /  Aktualności
Na zlecenie ZGKiM pracownicy FreeEn zrealizowali przetarg na zakup i dystrybucję en. elektrycznej. W ramach współpracy pracownicy FreeEn reprezentowali ZGKiM przed przedsiębiorstwami obrotu i dystrybucji en. elektrycznej.    

więcej

Kolejne imprezy rangi światowej „oświetli” FreeEn!

18.01.2013, 11:03  /  Aktualności
Po stadionie sportowym ZIELONOGÓRSKIEGO KLUBU ŻUŻLOWEGO, wrocławski stadion, na którym rozgrywane były mecze EURO 2012 będzie zasilony energią za sprawą FreeEn. Spółka zawarła umowę z zarządcą stadionu spółką Wrocław 2012, na mocy której przeprowadzone zostanie postępowania przetargowe na zakup i dystrybucję energii elektrycznej. Zachęcamy gorąco do odwiedzenia tego nowoczesnego obiektu sportowego. 

więcej

Szukamy oszczędności dla Carbo Holding Sp. z o.o.

18.01.2013, 11:02  /  Aktualności
Carbo Holding Sp z o.o., spółka, która od wielu lat działa na naszym rynku, dołączyła do grona firm, które stawiają na rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną, oszczędności zużycia energii a w konsekwencji przyczynia się do poprawy jakości środowiska naturalnego. Firma zawarła umowę z FreeEn na świadczenie usługi outsourcingu procesów zarządzania gospodarka energetyczną z wykorzystaniem aplikacji internetowej. 

więcej

Oświetlimy sukcesy naszym żużlowcom!

30.10.2012, 16:20  /  Aktualności
FreeEn Sp. z o.o. zawarł umowę z Zielonogórskim Klubem Żużlowym Stelmet Falubaz, na mocy której uczestniczył w negocjacjach z ENEA S.A. przy zakupie energii dla klubu na rok 2013.
Współpraca już na wstępie przyniosła ZKŻ Stelmet Falubaz znaczne oszczędności, które docelowo mogą sięgnąć kilkadziesiąt tysięcy złotych.
FreeEn trzyma mocno kciuki za sezon 2013.   
 

więcej

FreeEn przygotował przetarg na zakup i dystrybucję energii elektrycznej na rok 2013 dla 820 Punktów Poboru Energii Elektrycznej Urzędu Miasta Zielona Góra.

18.10.2012, 15:44  /  Aktualności
FreeEn Sp. z o.o. przygotował przetarg nieograniczony na zakup en. elektrycznej dla 71 jednostek Urzędu Miasta Zielona Góra (820 PPE). Kolejnym postępowaniem będzie zamówienie z wolnej ręki na dystrybucje en. elektrycznej.  

więcej

FreeEn Sp. z o.o. zawiera umowę na wdrożenie systemu informatycznego FReeEN w FORTEC Sp. z o.o.

18.10.2012, 15:43  /  Aktualności
Fabryka farb firma FORTEC Sp. z o.o. – zdecydowała się powierzyć pracownikom FreeEn proces zarządzania energią elektryczną, poprzez wdrożenie kolejnej wersji systemu FReeEN w zakładzie.  

więcej

FreeEn wykonana usługę optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej wraz z przeprowadzeniem przetargu dla Urzędu Miejskiego Żary.

18.10.2012, 15:43  /  Aktualności
Kolejna jednostka sektora publicznego – Urząd Miejski Żary – przeprowadzi postępowanie przetargowe na zakup i dystrybucję en. elektrycznej dla swoich jednostek organizacyjnych, korzystając z wiedzy i doświadczenia firmy FreeEn.      

więcej

Ruszyła wspólna inicjatywa FreeEn i powiatów lubuskich.

23.08.2012, 15:58  /  Aktualności
12 września w siedzibie spółki FreeEn w Zielonej Górze odbędzie się spotkanie z przedstawicielami już współpracujących z FreeEn powiatów lubuskich w sprawie inicjatywy pod nazwą: „Efektywne Zarządzanie Mediami przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2013-2015”.
Głównym założeniem tego projektu jest budowa inteligentnego systemu pomiarowo – rozliczeniowego mediów, dzięki któremu zarządy podległych powiatom jednostek będą miały kontrolę nad zużyciem energii, wody oraz gazu co przyczyni się w konsekwencji do uzyskiwania znacznych oszczędności w tym obszarze w sposób ciągły.
Godnym uwagi jest również fakt, że ten projekt to pierwsza tego typu inicjatywa w naszym kraju oraz, że w pełni współgra z określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551) zadaniami jakie zostały nałożone na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, tj. z treścią art. 10 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 w/w ustawy.
 
Zapraszamy gorąco na spotkanie.
Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 31-08-2012.
Osobą do kontaktów w przedmiotowej sprawie jest Pan wiceprezes Zarządu Andrzej Kondratowicz tel.: 668 036 403; a.kondratowicz@freeen.pl
 

więcej

Nowa funkcja w systemie FReeEN zdała egzamin i już przynosi wymierne korzyści naszym Klientom.

23.08.2012, 15:54  /  Aktualności
Od 1 sierpnia firma udostępniła swoim klientom nową funkcję PMC (Prognoza Mocy Czynnej). Już po pierwszej minucie poboru mocy przez Odbiorcę, system FReeEN przewiduje maksymalny pobór mocy na koniec każdego cyklu 15 minutowego. Prognozy są trafne w 100%. Każdy użytkownik systemu FReeEN ma do dyspozycji specjalną „oś trendu”, która informuje go o poziomie maksymalnej mocy pobranej na koniec każdego cyklu 15 minutowego – zanim on nastąpi! W sytuacji nagłego zwiększenia zapotrzebowania na moc nasi klienci zostaną poinformowani zdalnie o możliwości wystąpienia przekroczenia mocy zamówionej. System FReeEN daje więc czas, dokładnie 14 minut, na podjęcie działań eliminujących zagrożenia, w konsekwencji czego Klient nie płaci kar za przekroczenia mocy umownej.
 

więcej

System FReeEN w grupie kapitałowej Agros-Nova.

13.07.2012, 15:46  /  Aktualności
Agros-Nova - producent soków i napojów owocowych, dżemów i przetworów rozpoznawalnych marek: ŁOWICZ, FORTUNA, Fortuna Karotka, GARDEN, PYSIO, TARCZYN, DRWITT, KRAKUS, KOTLIN i Włocławek – od pierwszych dni lipca testuje system FReeEN.     
 

więcej

Co ma wspólnego FREEEN z renomowanymi producentami samochodów min. z BENTLEY, AUDI, Mercedes AMG, Volkswagen, Volvo ?

08.06.2012, 09:18  /  Aktualności
Nasza firma zawarła kontrakt na wdrożenie aplikacji informatycznej FREEEN _x_x oraz wsparcie procesu Zarządzania Gospodarką Energetyczną z firmą EBCC (European Brakes and Chassis Components), która jest liderem w branży produkcji komponentów aluminiowych dla przemysłu motoryzacyjnego. 
EBCC współpracuje min. z takimi koncernami jak Grupa BOSH, TRW i Continental Teves.
 

więcej

Zrobiliśmy słodki Interes! (WEDEL S.A.)

23.05.2012, 15:54  /  Aktualności
Jeden z największych producentów słodyczy na świecie, Japoński koncern LOTTE, który w Polsce jest właścicielem marki WEDEL wybrał firmę FreeEn na swojego partnera handlowego i doradcę w sprawa związanych z zakupem energii elektrycznej. Naszym zadaniem będzie przeprowadzić proces zakupu energii dla WEDEL S.A. na rok 2013. 

więcej

PROBET-DASAG Sp. z o.o. powierza zarządzanie gospodarką energetyczną (outsourcing) firmie FreeEN.

24.04.2012, 15:28  /  Aktualności
PROBET-DASAG Sp. z o.o. lider rozwoju produkcji wyrobów z terazzo, będzie współpracował z firmą FreeEN w ramach umowy na outsourcing gospodarki energetycznej.
 

więcej

Powiat Żagań jest kolejną jednostką sektora publicznego, która zleciła firmie FreeEn Sp. z o.o. przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na zakup i dystrybucję energii elektrycznej na rok 2012 i 2013 dla wszystkich swoich 42 jednostek.

24.04.2012, 15:27  /  Aktualności
FreeEn Sp. z o.o. zajmie się przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargu na zakup i dystrybucję en. elektrycznej w 42 jednostkach Powiatu Żagańskiego.    
 

więcej

FreeEn Sp. z o.o. jako Niezależny Operator Pomiarów w LINPAC Packaging Production Sp. z o.o.

27.03.2012, 11:17  /  Aktualności

Producent opakowań firma LINPAC Packaging Production Sp. z o.o. rozwiązał kluczowy problem zmonopolizowanego prawa do posiadania danych o energii (wielkość i profil zapotrzebowania na energię i moc) przez Operatora Systemów Dystrybucyjnych (OSD). System informatyczny FReeEN pozwolił firmie LINPAC uniezależnić się od lokalnego OSD i dał dostęp do informacji (on-line) o zużyciu en. elektrycznej, dzięki temu firma dysponuje pełną wiedzą pozwalającą prowadzić działania w zakresie bardziej efektywnego wykorzystania energii.    

 

więcej

FreeEn Sp. z o.o. przygotuje Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie do zakupu energii elektrycznej w przyszłości.

26.03.2012, 23:14  /  Aktualności

W ramach podpisanej umowy pracownicy firmy FreeEn przygotowują Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie do swobodnego zakupu energii elektrycznej w kolejnych latach. Wszystkie układy pomiarowo-rozliczeniowe zostaną przebudowane zgodnie z wymaganiami TPA, aby w przyszłości przygotować przetarg na zakup i dystrybucję en. elektrycznej.  

 

więcej

Latteria Tinis Sp. z o.o. dopasuje produkcję do grupy taryfowej dzięki systemowi FReeEN.

26.03.2012, 23:05  /  Aktualności
Dzięki systemowi FReeEN, producent włoskich serów Latteria Tinis Sp. z o.o., chce najwłaściwiej dopasować 3 zmianowy tryb pracy do swojej grupy taryfowej. Opomiarowanie najbardziej energochłonnych miejsc w zakładzie pomoże lepiej zarządzać cyklem produkcyjnym - tak aby największą jego część przenieść na godziny pozaszczytowe.
 

więcej

Powiat Zielonogórski zleca firmie FreeEn Sp. z o.o. przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na zakup i dystrybucję energii elektrycznej na rok 2012 i 2013 oraz przeprowadzenie audytu energetycznego dla wybranych jednostek.

26.03.2012, 23:03  /  Aktualności
FreeEn Sp. z o.o. zajmie się przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargu na zakup i dystrybucję en. elektrycznej w 43 jednostkach Powiatu Zielonogórskiego. Ponadto w ramach umowy, w wybranych obiektach, przeprowadzony zostanie audyt energetyczny.  
 

więcej

Kolejna odsłona systemu informatycznego FReeEn w zakładzie produkcyjnym Meprozet Stare Kurowo Sp. z o. o.

04.01.2012, 13:34  /  Aktualności
Producent konstrukcji stalowych hal – firma Meprozet Stare Kurowo – jest kolejnym zakładem produkcyjnym chcącym podnieść swoją sprawność energetyczną dzięki systemowi FReeEN. Wdrożenie ma na celu zidentyfikować miejsca i momenty największego poboru en. elektrycznej (oraz gazu) w wyniku czego wyeliminowane zostaną niepożądane „energetycznie” zjawiska w produkcji.   
 

więcej

FreeEn Sp. z o.o. przygotuje i przeprowadzi przetarg na zakup i dystrybucję energii elektrycznej na rok 2012 dla jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu.

04.01.2012, 13:08  /  Aktualności
Na zlecenie Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu pracownicy FreeEn przygotują i przeprowadzą dwa oddzielne postępowania przetargowe dla prawie 20 jednostek organizacyjnych podległych Starostwu: na zakup i dystrybucję en. elektrycznej. Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu jest kolejną jednostką sektora publicznego, która powierzyła firmie FreeEn zadanie pozyskania oszczędności przy zakupie en. elektrycznej.     
 

więcej

NOVOL Sp. z o.o. producent wyrobów dla lakiernictwa samochodowego, materiałów do produkcji kompozytów i chemii budowlanej wdraża system FReeEN.

04.01.2012, 13:07  /  Aktualności
Firma NOVOL, której produkty trafiają do odbiorców z państw Europy Zachodniej i Wschodniej, Azji, na Bliski Wschód oraz do Afryki – zdecydowała się na stałą współpracę z FreeEn podpisując umowę na doradztwo i monitoring e. elektrycznej. Kluczowe, dla zakładu produkcyjnego,  miejsca zostaną opomiarowane dzięki czemu dyrekcja i kierownictwo zakładu pozyska raporty i analizy poboru en. elektrycznej w wybranych godzinach pracy. Doradztwo i monitoring energii w firmie NOVOL realizowane będzie dzięki kolejnej wersji aplikacji internetowej FReeEN.  
 

więcej

FreeEn Sp. z o.o. – wśród laureatów plebiscytu „Nasze Dobre Lubuskie”.

12.12.2011, 10:05  /  Aktualności

Zakończyła się IV edycja konkursu „Nasze Dobre Lubuskie”. Do konkursu zgłoszono 58 produktów i usługi firm z województwa lubuskiego. Outsourcing procesu zarządzania gospodarką energetyczną w firmie z wykorzystaniem aplikacji internetowej FReeEN – znalazł się wśród 10 produktów i usług, które zdobyło uznanie kapituły.  

Relacja z plebiscytu „Nasze Dobre Lubuskie”:

http://www.strefabiznesu.gazetalubuska.pl/rankingi/plebiscyt-nasze-dobre-lubuskie

Zdjęcia z gali:

http://www.strefabiznesu.gazetalubuska.pl/galeria/gala-konkursu-nasze-dobre-lubuskie-2011-74378.html

 

więcej

FreeEn Sp. z o.o. zakończył wdrożenie w firmie Magnaplast – lidera w produkcji systemów kanalizacyjnych.

12.12.2011, 09:45  /  Aktualności
Firma Magnaplast wchodząca w skład niemieckiego holdingu zajmującego się przetwórstwem tworzyw sztucznych, jest kolejną firmą, która podpisała umowę na outsourcing zarządzania gospodarką energetyczną. Stały nadzór, monitoring zużycia i dostawy e. elektrycznej realizowany będzie dzięki wdrożonemu systemowi informatycznemu FReeEN.   
 

więcej

FreeEn Sp. z o.o. reprezentuje Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja przed przedsiębiorstwami obrotu i dystrybucji en. elektrycznej.

12.12.2011, 09:44  /  Aktualności
Na zlecenie Szprotawskich Wodociągów i Kanalizacji pracownicy FreeEn zrealizowali przetarg na zakup i dystrybucję en. elektrycznej. W ramach współpracy pracownicy FreeEn reprezentowali SZWiK przed przedsiębiorstwami obrotu i dystrybucji en. elektrycznej.  
 

więcej

FreeEn Sp. z o.o. kontraktuje kolejną grupę zakupową - wartość kontraktu to prawie 12 mln złotych.

12.12.2011, 09:42  /  Aktualności
FreeEn Sp. z o.o. reprezentowała kolejną grupę zakupową (kilkanaście zakładów przemysłowych i sieci sklepów) w procesie zakupu en. elektrycznej. W wyniku działań pracowników FreeEn wszystkie firmy z grupy zakupowej zdecydowały się już teraz kupić energię elektryczną na cały 2012 i 2013 rok.
 

więcej

Przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na zakup energii elektrycznej na rok 2012 wraz z dopasowaniem parametrów dystrybucyjnych oraz przeprowadzenie audytu energetycznego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Żarskiego został powierzony firmie FreeEn.

19.10.2011, 21:27  /  Aktualności

Powiat Żarski zlecił firmie FreeEn przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na zakup e. elektrycznej na rok 2012 dla swoich jednostek organizacyjnych. Usługa obejmuje około 60 różnych obiektów Powiatu w tym m.in.: biurowce, domy dziecka, przychodnie, urzędy, szkoły, szpitale, przejście graniczne w Olszynie.

Ponadto w ramach umowy, w wybranych obiektach Powiatu Żarskiego, firma FreeEn przeprowadzi tzw. audyt energetyczny.

Powiat Żarski, będący jednostką sektora publicznego, zdecydował się na współpracę z FreeEn, ze względu na obowiązującą już w Polsce ustawę o efektywności energetycznej. Zgodnie z ustawą każda jednostka sektora publicznego musi wykazać co najmniej dwa ze środków poprawy efektywności energetycznej – realizując tym samym Krajowy cel ustawy o efektywności energetycznej.             

 

więcej

Producent obuwia INBLU powierza zarządzanie gospodarką energetyczną (outsourcing) firmie FreeEn.

19.10.2011, 21:26  /  Aktualności
INBLU to firma istniejąca na polskim rynku od 1991 roku, zajmująca  się produkcją obuwia dostępnego w każdym większym mieście oraz większości centrów handlowych na terenie kraju. W ramach outsourcingu zarządzania gospodarką energetyczną firma INBLU otrzymała system informatyczny FreeEN_1.4. dzięki, któremu m.in. możliwa będzie alokacja kosztów udziału e. elektrycznej przy wytwarzaniu danej partii butów. Dodatkowo właściciele INBLU otrzymają stały nadzór i monitoring zużycia i dostawy e. elektrycznej 24 godz. na dobę, w każdym przypadku przerwania ciągłości dostawy energii lub przekroczenia wybranych wartości progowych (przekroczenia mocy umownej, wsp. tgFi) – zostaną natychmiastowo poinformowani sms’em/e-mailem wygenerowanym z systemu FreeEN_1.4.    

więcej

FreeEn Sp. z o.o. podpisał kolejną umowę na wdrożenie systemu informatycznego FReeEN_1.3.

04.10.2011, 19:34  /  Aktualności

Firma „Poli-Eco Tworzywa Sztuczne” Sp. z o.o. – jeden z największych europejskich producentów wyrobów wykończeniowych z PCW – zdecydowała się na wdrożenie systemu informatycznego FreeEN_1.3. realizującego proces zarządzania energią elektryczną. Dzięki niemu „Poli – Eco Tworzywa Sztuczne” Sp. z o.o. pozyska precyzyjną wiedzę z zakresu charakterystyki poboru energii elektrycznej co przyczyni się do pozyskania dodatkowych oszczędności w firmie.      

„Poli-Eco Tworzywa Sztuczne” Sp. z o.o. jest kolejną firmą, która przy współpracy z FreeEn Sp. z o.o., realizuje działania ukierunkowane na redukcje zużycia energii, celem zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.  

 

więcej

FreeEn Sp. z o.o. zakontraktował 60 GWh energii elektrycznej na 2012 r. Wartość zakontraktowanej energii to prawie 16 mln złotych.

04.10.2011, 19:33  /  Aktualności
FreeEn Sp. z o.o. stworzył, a następnie reprezentował grupę zakupową (kilkanaście zakładów przemysłowych) przed przedsiębiorstwami obrotu energią elektryczną. W wyniku działań pracowników FreeEn wszystkie firmy z grupy zakupowej zdecydowały się już teraz kupić energię elektryczną na cały 2012 rok.  

więcej

FreeEn Sp. z o.o. na konferencji „Praktyczne aspekty wdrażania ustawy o efektywności energetycznej”, którą zorganizowała Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 20 września 2011 r.

04.10.2011, 19:32  /  Aktualności
Konferencja odbyła się w Polsko-Japońskim Centrum Efektywności Energetycznej KAPE S.A. w Warszawie i poświęcona była systemom białych certyfikatów jako instrumentu poprawy efektywności energetycznej. 

więcej

Ustawa o efektywności energetycznej podpisana przez Prezydenta RP.

23.08.2011, 15:05  /  Aktualności

Ustawa o efektywności energetycznej podpisana przez Prezydenta RP.

Na przełomie marca i kwietnia 2011 roku Parlament uchwalił, a 30 kwietnia 2011 Prezydent RP podpisał (Dz. U. z 2011, Nr 94 poz. 551) - ustawę o efektywności energetycznej będącą wdrożeniem Dyrektywy WE z 2006 r. (2006/32/WE) w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Ustawa wejdzie w życie we wrześniu 2011r. i ma zagwarantować zrealizowanie przez Polskę celu oszczędności energii, tj. obniżenie do 2016 r. co najmniej o 9% średniorocznego krajowego zużycia energii. Ustawa ta jest konsekwencją dyrektywy Unii Europejskiej nakładającej na Państwa członkowskie obowiązku realizowania polityki klimatyczno-energetycznej tzw. „pakiet 3x20”.

Ustawa ma na celu poprawę efektywności energetycznej oraz promowanie nowoczesnych technologii, które zmniejszają zużycie energii, a tym samym redukują szkodliwy wpływ sektora energetycznego na środowisko.  Ustawa wprowadza system tzw. „Białych certyfikatów”, które będą wydawane za oszczędzanie energii. 

więcej

FreeEn Sp. z o.o. na konferencji „Białe certyfikaty jako zachęta do efektywności energetycznej”, która odbyła się 21 lipca 2011 r. w Katowicach prowadzonej przez Dyrektora Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych (Urząd Regulacji Energetyki).

12.07.2011, 13:50  /  Aktualności

FreeEn Sp. z o.o. na konferencji „Białe certyfikaty jako zachęta do efektywności energetycznej”, która odbyła się 21 lipca 2011 r. w Katowicach prowadzonej przez Dyrektora Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych (Urząd Regulacji Energetyki).

Konferencja „Białe certyfikaty jako zachęta do efektywności energetycznej” poświęcona była m.in. polityce energetycznej do 2030 r. w zakresie dotyczącym efektywności energetycznej, zadaniom jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, ustawie o efektywności energetycznej – białe certyfikaty (warunki ich uzyskania, zakres obowiązku i podmioty zobowiązane), rodzaje kwalifikowanych przedsięwzięć „energooszczędnych”, zasady wyboru przedsięwzięć „energooszczędnych” – przetarg efektywnościowy (zakres podmiotowy i przedmiotowy), zasady wyboru przedsięwzięć „energooszczędnych” itp.  

 

więcej

FreeEn Sp. z o.o. zaproszony przez Burmistrza Międzyrzecza – Tadeusza Dubickiego - na konferencję gospodarczą międzyrzeckich przedsiębiorców.

12.07.2011, 13:47  /  Aktualności

FreeEn Sp. z o.o. zaproszony przez Burmistrza Międzyrzecza – Tadeusza Dubickiego - na konferencję gospodarczą międzyrzeckich przedsiębiorców.

W Międzyrzeckim Ośrodku Kultury odbyła się konferencja gospodarcza dla międzyrzeckich przedsiębiorców i osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Międzyrzecz. Michał Dziudziel Wiceprezes ds. rozwoju został zaproszony na konferencję przez Burmistrza Międzyrzecza Tadeusza Dubickiego. W swoim wystąpieniu mówił o tym jak oszczędzać w firmach zużycie energii.

Całość sprawozdania z konferencji na stronie Gminy Międzyrzecz:

http://www.miedzyrzecz.pl/content.php?sid=eb26208e42282377592b6d44318e4be1&tr=cl&cms_id=1187&p=&lang=pl

 

więcej


Pliki do pobrania

 

MASZ PYTANIE? NAPISZ DO NAS

Audyt efektywności energetycznej – opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.
więcej