Redukcja kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej jest skomplikowana, a w rzeczywistości bez dokładnych danych o strukturze i precyzyjnym rozkładzie zużycia w czasie jest w zasadzie niemożliwa.
 

JAK OBNIŻAMY KOSZTY? PŁAĆ, ALE I ZARABIAJ!

Wybierzemy dla Ciebie najlepszą ofertę na rynku

Najlepsze warunki zakupu i dostawy energii elektrycznej nie oznaczają najniższej ceny za jednostkę energii, ani najniższej ceny za usługę dystrybucji energii. Najlepsza oferta to taka, która uwzględnia wszystkie parametry jakie występują w procesie zakupu i dostawy energii.

Proces, który zapewni naszym klientom najkorzystniejsze warunki opiera się na:
 • Nieprzerwanej analizie sytuacji na rynku sprzedaży energii elektrycznej,
 • Analizie oferty wszystkich liczących się na rynku sprzedawców energii,
 • Badaniu zmian notowań na Towarowej Giełdzie Energii Elektrycznej (TGE),
 • Analizie aktualnej umowy sprzedaży energii elektrycznej pod kątem parametrów mających wpływ na oszczędność, komfort i bezpieczeństwo funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • Profesjonalnemu przygotowaniu zapytań ofertowych,
 • Tworzeniu grup zakupowych,
 • Optymalnej parametryzacji umowy dystrybucyjnej i zakupu energii.
 

Wspieramy zakup energii elektrycznej

Uczestniczymy w procesie zakupu energii elektrycznej, śledzimy na bieżąco Towarową Giełdę Energii Elektrycznej (TGE), oferujemy energię największych koncesjonowanych sprzedawców. By dysponować najbardziej aktualną ofertą jesteśmy w kontakcie on-line ze sprzedawcami.
 • Oferty na zakup energii elektrycznej przygotowywane są dla naszych Klientów w oparciu o ich profil godzinowo - dobowy (wygenerowany z systemu informatycznego FReeEN) - gwarantuje to najniższą cenę obowiązującą w danym okresie ofertowym. Oferty otrzymujemy w krótkich interwałach czasowych a czas związania z ofertą jest dopasowany możliwości uzyskania najniższej ceny.
 • Wiemy kogo, kiedy i jak pytać o energię elektryczną – krótki czas ważności ofert zgodnie z zasadą: ”najlepsza oferta – szybka decyzja”.
 

Wdrożenie nowoczesnego systemu IT

Wyposażymy użytkownika w narzędzie, które skutecznie pozwoli kontrolować koszty generowane w obszarze pozyskiwania i wydatkowania energii, wody, gazu i ciepła. Najistotniejsze funkcje systemu to:
 • zarządzanie, kontrola i rejestracja parametrów dostarczanej i zużywanej energii,
 • obniżenie kosztów energii elektrycznej poprzez zdalny dostęp i automatyczne sterowanie wybranymi obwodami,
 • tworzenie dokładnych profili zużycia dzięki, którym Odbiorca uzyskuje lepsze ceny,
 • badanie zasadności doboru istniejącej taryfy rozliczeniowej,
 • unikanie kar za przekroczenia parametrów dystrybucyjnych dzięki wcześniejszemu alarmowaniu (poprzez sms/e-mail) o zbliżającym się przekroczeniu,
 • prognozowanie / grafikowanie zużycia energii (staniemy się Partnerem dla energetyki – a nie tylko Klientem),
 • poznanie udziału kosztów zużycia energii elektrycznej w poszczególnych procesach produkcyjnych – wytwarzanie produktu (alokacja kosztów),
 • Wsparcie działań w celu uzyskania tzw. białych certyfikatów. Ustawa o efektywności energetycznej wprowadza system tzw. białych certyfikatów stanowiących dowód działań polegających na wprowadzeniu zmian lub usprawnień w obiekcie, urządzeniu technicznym lub instalacji, w wyniku których uzyskuje się oszczędność energii (przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej) oraz stanowiących źródło dodatkowych korzyści finansowych.
 

Dostosujemy układy pomiarowo - rozliczeniowe

Zasada TPA (ang. „Third Party Access”) w praktyce dla Odbiorcy oznacza możliwość kupna energii elektrycznej od dowolnego sprzedawcy. Mieć możliwość to jedno, zrealizować to drugie. By zmienić sprzedawcę Odbiorcy z taryfy B x.x. muszą dostosować układy pomiarowo – rozliczeniowe. Dla naszych klientów realizujemy:
 • przebudowy układów pomiarowo-rozliczeniowe i układy transmisji transmisji danych – zgodnie z wymaganiami TPA, które narzuca lokalny Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD).Działanie to ma na celu „uwolnienie” Odbiorcy od lokalnego sprzedawcy energii elektrycznej – tak aby w przyszłości wybierać tego sprzedawcę, który zaoferuje najtańszą energię elektryczną w danym momencie na rynku,
 • budowy układów automatycznej kompensacji mocy biernej gwarantujących całkowite wyeliminowanie zbędnych opłat za przekraczanie tzw. współczynnika tgφ.
 
 

MASZ PYTANIE? NAPISZ DO NAS

Audyt efektywności energetycznej – opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.
więcej