Redukcja kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej jest skomplikowana, a w rzeczywistości bez dokładnych danych o strukturze i precyzyjnym rozkładzie zużycia w czasie jest w zasadzie niemożliwa.
 

DLA KOGO PRACUJEMY?

…”dla każdego kto uważa, że za energię powinien płacić mniej”. Dla firmy i instytucji, które nie dysponują zasobami by skutecznie zmagać się z realiami rynku energii, które wolą inwestować czas w tzw. "core business" bez konieczności odwracania wzroku od tego co najistotniejsze dla bussinesu.


Dla zakładów przemysłowych

Odbiorcy z taryf Bx.x. lub Cx.x. będących właścicielami małych, średnich i dużych zakładów przemysłowych, mieszczących się w jednej lub kilku różnych miejscowościach (podlegających jednemu lub kilku sprzedawcom i dystrybutorom energii elektrycznej).

Zużycie powyżej 20 MWh miesięcznie.
 

Dla banków i instytucji finansowych

Odbiorcy z taryf Bx.x. lub Cx.x. będący odbiorcami o tzw. strukturze rozproszonej czyli posiadających wiele placówek (oddziałów, rejonów itp.) na terenie Kraju (podlegających najczęściej różnym sprzedawcom i dystrybutorom energii elektrycznej) – z siedzibą główną (centralą) w kraju lub za granicą.

Zużycie powyżej 200 MWh miesięcznie.
 

Dla sieci handlowych

Odbiorcy z taryf Bx.x. lub Cx.x. będący odbiorcami o tzw. strukturze rozproszonej czyli posiadających wiele placówek (oddziałów, rejonów itp.) na terenie Kraju (podlegających najczęściej różnym sprzedawcom i dystrybutorom energii elektrycznej) – z siedzibą główną (centralą) w kraju lub za granicą.

Zużycie powyżej 400 MWh miesięcznie.
 

Dla branży hotelarskiej

Odbiorcy z taryf Bx.x. lub Cx.x. będący odbiorcami o tzw. strukturze rozproszonej czyli posiadających wiele hoteli na terenie całego Kraju i za granicą (podlegających najczęściej różnym sprzedawcom i dystrybutorom energii elektrycznej).

Zużycie powyżej 300 MWh miesięcznie.
 

Dla sektora publicznego

Jednostki sektora publicznego (urzędy, szkoły, szpitale itp.) będące w taryfie Bx.x. lub Cx.x. mające siedzibę praktycznie w każdym mieście w Polsce.

Zużycie powyżej 400 MWh miesięcznie.
 

Dla domu

Najliczniejsza grupa ze wszystkich Odbiorców – taryfa G. Odbiorcy zużywający energię na potrzeby gospodarstw domowych i związanych z nimi pomieszczeń garaże, piwnice itp. oraz lokale mające charakter zbiorowego zamieszkania: osiedla, domy akademickie, internaty itd.

Zużycie na poziomie kilku / kilkunastu MWh miesięcznie.

 

MASZ PYTANIE? NAPISZ DO NAS

Audyt efektywności energetycznej – opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.
więcej