Redukcja kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej jest skomplikowana, a w rzeczywistości bez dokładnych danych o strukturze i precyzyjnym rozkładzie zużycia w czasie jest w zasadzie niemożliwa.
 

FreeEn Sp. z o.o.

Firma FreeEn to ludzie, którzy ponad dekadę pracowali na rzecz podmiotów rynku energii. Głównym ich zadaniem było tworzenie dla „zakładów energetycznych” narzędzi informatycznych, które miały na celu zarządzać ich majątkiem sieciowym (sieć i dystrybucja energii) oraz relacjami z klientem (rozliczanie procesu sprzedaży energii). Przez ten czas doskonale poznaliśmy zasady pracy sprzedawców i operatorów systemu dystrybucyjnego energii. Znamy wszelkie zawiłości organizacyjno- prawne oraz „słabe punkty” dostawców energii, co pozwala nam uzyskiwać o wiele lepsze rezultaty podczas negocjacji wszelkich parametrów istotnych w relacjach KLIENT – DOSTAWCA - DYSTRYBUTOR ENERGII w szczególności dotyczących: zmiany sprzedawcy, cen energii, parametrów technicznych czy też obszarów, w których dostawca energii powinien wypłacić rekompensaty i odszkodowania za odstępstwa od realizacji wartości umownych.

W ramach ewentualnej współpracy firma FreeEn Sp z o.o. może zrealizować przedsięwzięcia służące zmniejszeniu kosztów w obszarze pozyskiwania i wydatkowania energii w firmie oraz poprawie efektywności energetycznej, co stanowić będzie remedium na obowiązki firmy w związku z wejściem w życie ustawy o tzw. „wzroście efektywności energetycznej”.
 
 

MASZ PYTANIE? NAPISZ DO NAS

Audyt efektywności energetycznej – opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.
więcej