Redukcja kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej jest skomplikowana, a w rzeczywistości bez dokładnych danych o strukturze i precyzyjnym rozkładzie zużycia w czasie jest w zasadzie niemożliwa.
 

DLA KOGO PRACUJEMY?

JAK OBNIŻAMY KOSZTY?

Dla zakładów przemysłowych »
małych, średnich i dużych, mieszczących się w jednej lub kilku różnych miejscowościach.
Wybierzemy dla Ciebie najlepszą ofertę »
najlepsze warunki zakupu i dostawy energii elektrycznej nie zawsze oznaczają najniższą cenę za jednostkę i usługę dystrybucji energii...
Dla banków i instytucji finansowych »
będących odbiorcami o tzw. strukturze rozproszonej, czyli posiadających wiele placówek na terenie kraju.
Znajdziemy energię za najlepszą cenę »
uczestniczymy w procesie zakupu energii elektrycznej, śledzimy na bieżąco Towarową Giełdę Energii Elektrycznej (TGE).
Dla sieci handlowych i branży hotelarskiej »
będących również odbiorcami o tzw. strukturze rozproszonej i podlegających różnym sprzedawcom i dystrybutorom energii elektrycznej.
Wdrożymy nowoczesny system IT »
wyposażymy użytkownika w narzędzie, które skutecznie pozwoli kontrolować koszty generowane w obszarze pozyskiwania i wydatkowania energii, wody, gazu i ciepła.
Dla sektora publicznego »
jego jednostki (urzędy, szkoły, szpitale itp.) mają siedziby praktycznie w każdym mieście w Polsce.
Dostosujemy układy pomiarowo - rozliczeniowe »
zasada TPA (ang. „Third Party Access”) w praktyce dla Odbiorcy oznacza możliwość kupna energii elektrycznej od dowolnego sprzedawcy. Mieć możliwość to jedno, zrealizować to drugie.
 
Dla domu »
czyli najliczniejszej ze wszystkich grup odbiorców, zużywających energię na potrzeby gospodarstw domowych i związanych z nimi pomieszczeń.

więcej

więcej

 

Zarządzanie energią polega na identyfikacji obszarów o wysokiej energochłonności i wprowadzeniu w nich działań ukierunkowanych na redukcję zużycia energii, celem zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Obecnie wielu naszych Klientów zwraca uwagę na energooszczędną gospodarkę, ponieważ energia zużyta do produkcji danego elementu jest ważnym składnikiem cenotwórczym – a cena wyrobu i jego wysoka jakość, w oczywisty sposób, wpływają na pozyskanie zamówień.

FreeEn Sp. z o.o. pomaga uporządkować i kontrolować koszty energii, co przy stale rosnących cenach ma realny wpływ na konkurencyjność i rentowność przedsiębiorstw.  

Audyt efektywności energetycznej – opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.
więcej